Få en gratis kupong för ytterligare 30 dagar med TimeCtrl

Kontakta oss på help@timectrl.nu för gratis kupong.

[close]

Prova TimeCtrl
30 dagar helt gratis!

TimeCtrl ger dig kontroll över affärerna och säkerställer att du får betalt för din tid.

Mindre pappersarbete, mindre administration och fler fakturerbara timmar.

Med TimeCtrl får du en användarvänlig lösning, som kombinerar exakt och enkel tid- och körrapportering med ekonomisk projektstyrning.

Appen fungerar både med och utan integration med ditt ekonomisystem, och bidrar till att säkerställa att du får betalt för ditt arbete.

Automatisk rapport
av kör- och kilometerräkning

På varje punkt kan du enkelt lägga till kilometerräkning och få med alla data till ditt ERP-system. Appen räknar automatiskt ut avståndet mellan angivna adresser.

Det finns också möjlighet att mata in antalet kilometer manuellt. Varje körning skapas för det aktuella fallet, så att allt finns samlat.

Ta bilder och spara på uppgiften

Spara bilder på fall.

Spela in meddelanden i stället för att skriva.

Om det är alltför komplicerat att skriva, så kan du beskriva via röstmeddelande.

Din egen design

Genom att använda våra webbverktyg, kan du själv bestämma* färger och överföra din logotyp, så att du får din helt egna app.

Enkel integration

TimeCtrl kan enkelt integreras med ditt ERP-system, så att alla data automatiskt synkroniseras och du inte förlorar fakturerbara timmar.

Allt sparas i molnet

Data sparas i molnet, och allt är lätt att komma åt via webb-administrationen eller ditt ERP-system, så att det bara ska skapas på en plats.

* För en skräddarsydd version, kontakta oss på +45 70 20 96 50 och lära sig om dina möjligheter.

Få kontroll över tiden, körning och fakturera fler timmar.

  • Pris per aktiv användare/månad.
  • Utan uppläggningsavgift*
  • Mobil tidrapport
  • Körrapport
  • Webb-administration
  • Daglig säkerhetskopiering
  • Telefonsupport
  • Integrering med ditt ERP-system*
€5,-
* Integrering och konfiguration ingår inte i priset Kontakta oss på 70 20 96 50 för mer information.
Systemet integreras till fullo med t.ex. Microsoft Dynamics C5, Microsoft Dynamic AX eller Microsoft Dynamics XAL.

Ladda ner appen och se
hur enkelt Time Control är